Kontakt

ul. Kolejowa 171
62-052 Komorniki

Biuro
biuro@planetstudio.pl
telefon kontaktowy: 519 519 260

Agnieszka handlowiec:
handlowiec@planetstudio.pl
telefon kontaktowy: 519 519 266

Dział graficzny
grafik@planetstudio.pl
telefon kontaktowy: 537 570 926

Dane do FTP dla klientów:
ftp.planetstudio.pl
login: planetstudio_klient
hasło: PlanetStudio1